0 5376075183
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Üzüm Bağı

Üzüm Bağı

Üzüm Bağı Kurulumu

Bağlarda terbiye şekli asmanın gövdesine, yıllık dallarına ve sürgünlerine verilen şekildir . Terbiye sistemi ise bu terbiye şekli ile birlikte asmaların içerisinde yer aldığı destek sistemlerinin kombinasyonunu akla getirmektedir.
Asma sarılıcı bir bitki türü olduğu için herhangi bir destek sistemi olmadığında asma daha yüksek verim ve kaliteyi
verecek oranda geliştirilemez. Oysa çeşide ve bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun gövde yüksekliği ve terbiye sistemi içerisinde yetiştirilen asmalar daha fazla salkım oluştururlar ulaştıkları daha yüksek gövde hacmi ve yaprak alanı ile bunları istenen kaliteye ulaştırırlar.

Seçilecek terbiye sistemi ve terbiye şekli yetiştirilen çeşidin gelişme gücü, göz verimliliği ile birlikte bölgenin iklim ve toprak koşulları da dikkate alınarak seçilmelidir. Bağdaki terbiye sisteminin oluşturulmasında kullanılacak herekler dikimden hemen sonra dikilmeli direkler ve teller ise en geç terbiye şeklinin oluşturulmaya başlanacağı dikimin ertesi yılının yaz başlangıcında tamamlanmış olmalıdır.

Seçilecek terbiye sistemi  

  •  Mekanizasyona elverişli olmalı
  • Çeşidin gelişme gücü, göz verimliliği, ekolojik koşullar ve yetişme amacına uygun olmalı
  • Dallar ve sürgünler omca üzerinde düzgün olarak dağılmalı, salkımlar güneşten yeterince yararlanmalı Budama, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat gibi işlemlerin kolay yapılmasını ve yeşil budama gibi işgücü isteyen işlemlerin en aza inmesini sağlamalıdır.
  • Rüzgarlı yörelerde sürgünlerin kırılmasını en aza indirmek için daha az hacim kaplamalı, sürgünler tel aralarına alınabilmelidir.