trenru

Organik Tarım Desteklemesi Başvuru Süreci:

26.04.2021
710
Organik Tarım Desteklemesi Başvuru Süreci:

Organik tarım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz;

  1. Organik tarım desteklemesinden faydalanmak istediklerine dair Başvuru Dilekçesini belirtilen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ( ÇKS) kayıtlı olduğu İl/İlçe müdürlüklerimize vermek zorundadır.
  2. Başvuru konusu üretim ve parseller;  2019 üretim yılı hasadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de 2019 üretim yılında kayıtlı geçiş 2, geçiş 3 ve organik statüdeki üretim parselleri olması gerekmektedir.

  Organik tarım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin ilgili üretimlerinin,          OTBİS kayıtlarında 2019 yılında yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolünün yapılmış olması ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY) hükümlerine göre kontrol sonucunun uygun bulunması ve  OTBİS’ e kaydedilmiş olması gerekmektedir.

  1. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY)’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur
  1. OTBİS’ te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu başvuru sahibi çiftçiye aittir .
Whatsapp
ANKA TARIM
ANKA TARIM
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?